Καλώς ήλθατε!


Καλώς ήλθατε!
Το ιστολόγιο αυτό φιλοδοξεί να είναι ένας "χάρτης" που θα σας καθοδηγεί στα μαθήματα
της Πληροφορικής Α΄ Γυμνασίου. Καλή συνεργασία και Καλή περιήγηση στις αναρτήσεις του!

Πειρατεία Λογισμικού - Κλειστό & Ανοικτό Λογισμικό


Λέξεις-Κλειδιά
Λέξεις κλειδιά
Άδεια χρήσης,
Πειρατεία Λογισμικού,
Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας,
Δωρεάν Λογισμικό (Freeware),
Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Open source)
Σύνδεσμοι μελέτης
 1. Το μάθημα στο Σχολικό διαδραστικό βιβλίο.
 2. Εξερευνήστε την πνευματική ιδιοκτησία στο http://www.copyrightschool.gr/
 3. Τι είναι η Άδεια χρήσης λογισμικού.
 4. Τι είναι το Ελεύθερο λογισμικό.
 5. Τι είναι το Λογισμικό ανοικτού κώδικα (Open Source).
 6. To https://ellak.gr/
 7. Τι είναι το Λογισμικό Freeware.
 8. Τι είναι Λογισμικό Shareware.
 9. Τι είναι Λογισμικό Demo.
 10. Δύο Ιστότοποι διάθεσης Λογισμικού filehippo.com - filehorse.com 

Σύνδεσμοι εξάσκησης - αυτοαξιολόγησης
 1. Εξασκούμαι στην Ελεύθερη χρήση λογισμικού (φωτόδενδρο)
 2. Παίζω το Quiz (από τον κ. Αθανάσιο Ι. Τσαγκατάκη, καθηγητή στο 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρείου)
 3. Ελέγχω τις γνώσεις μου στην ενότητα του λογισμικού.

5. Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή

Ο ρόλος του Λογισμικού στην επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστήΒασικές έννοιες

Σύνδεσμοι μελέτης - εργασίες

Αυτοαξιολόγηση

Ερωτήσεις του βιβλίου

1. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα υπολογιστή;
2. Ποια είναι τα δυο συστατικά μέρη ενός Υπολογιστικού Συστήματος;
3. Σε ποιες βασικές κατηγορίες χωρίζεται το Λογισμικό ενός υπολογιστή;
4. Ποιο λογισμικό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του υπολογιστή;
5. Για ποιες λειτουργίες είναι υπεύθυνο το Λειτουργικό Σύστημα;
6. Αναφέρετε δυο ονόματα Λειτουργικών Συστημάτων.
7. Αναφέρετε τρία είδη Λογισμικού Εφαρμογών.

4. Το Υλικό του υπολογιστή

Το Υλικό του Υπολογιστικού Συστήματος
Λέξεις Κλειδιά
> Υπολογιστικό Σύστημα

> Υλικό υπολογιστή (Hardware)
> Κεντρική Μονάδα 
> Περιφερειακές συσκευές
> Συσκευές Εισόδου
> Συσκευές Εξόδου
> Συσκευές Αποθήκευσης


Στο διαδραστικό σχολικό βιβλίο
Το κεφάλαιο "Το Υλικό του Υπολογιστή" 

Δείτε στο σχολικό διαδραστικό βιβλίο:
1. Παρουσίαση: Το Υλικό Μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος
2. Δραστηριότητα: Όταν ο υπολογιστής μας δεν λειτουργεί
3. Δραστηριότητα: Οι περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου
4. Παρουσίαση: Τα πιο διαδεδομένα αποθηκευτικά μέσα του υπολογιστή
5. Παρουσίαση: Είδη υπολογιστών

Ασκήσεις
1. Πληκτρολογήστε σε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου το επόμενο:
Αποθηκεύστε το παραπάνω κείμενο στο φάκελο σας με όνομα αρχείου: "Υπολογιστικό Σύστημα"
2. Συμπληρώστε, με τη βοήθεια του προηγούμενου κειμένου, το σχετικό φύλλο εργασίας.
3. Συμπληρώστε τον Εννοιολογικό χάρτη - Μονάδες Αποθήκευσης (φωτόδενδρο).
Συμπληρωματικές δραστηριότητες
1. Κατασκευάστε ένα σχεδιάγραμμα του υπολογιστικού συστήματος. 

Αυτοαξιολόγηση:  
1. Το υλικό του υπολογιστικού συστήματος. Συσκευές εισόδου και εξόδου.
2. Τα αποθηκευτικά μέσα.
3. Το Quiz του κεφαλαίου 2 (από τον καθηγητή Πληροφορικής κ. Αθανάσιο Τσαγκατάκη)